Επιταγή Κατάρτισης

 

 

 

 

 

Training voucher ανέργων σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε δράση με αντικείμενο "επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ που θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης" (αριθμός πρόσκλησης 1)

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Περιγραφή της δράσης

 

Αντικείμενο της δράσης – Δικαιούχος: Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers /“επιταγές κατάρτισης”), της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο τις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (εφεξής «ΤΠΕ») και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων,  που αποκτώνται από αυτά.
Τα ̟προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ, ̟που θα συγκροτήσει ο ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της  ̟παρούσας ̟ πρόσκλησης (“Μητρώο ΚΕΚ”).
Για την ολοκλήρωση του ̟ προγράμματος τα ΚΕΚ θα ̟ παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα ̟ πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν από αυτούς κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Διαβάστε το κείμενο της Πρόσκλησης:
http://www.eye-ekt.gr/%28S%28ea3oma55ibvpsf45qcbakt55%29%29/EYE/StaticPage.aspx?pagenb=54085

Διαβάστε  το κείμενο της KYA αριθμ. A/25081/8-12-2005 (ΦΕΚ 1720/Α/2005) «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ»
http://www.oeek.gr/documents/oeek_kya_pistopoiisis_foreon.pdf

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ Κ.Ε.Κ.: ΕΘΝΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: Βενύτης Αναστάσιος, Διευθυντής Κατάρτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΕΠΙΣ: 11101613

Το ΚΕΚ  ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης από το 1989. Αρχικά ως ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στη συνέχεια, από το 2000, με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας  και με αποκλειστικό σκοπό τη διοργάνωση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  Α.Ε  είναι πιστοποιημένο   από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (κωδ. πιστ. 11101613) και μπορεί να παρέχει κατάρτιση στα παρακάτω θεματικά πεδία: Επαγγέλματα Πληροφορικής, Επαγγέλματα Περιβάλλοντος, Επαγγέλματα Υγείας Πρόνοιας, Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης, Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στη διοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προγραμμάτων για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, προγραμμάτων εκπαίδευσης για άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα, προγραμμάτων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων καθώς και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

 • Ανθρωποώρες κατάρτισης τη περίοδο 2010 – 2011: 117.838
 • ποσοστό επιτυχίας στη πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ των καταρτιζομένων του ΚΕΚ κατά την τελευταία  πενταετία: 87%

δείτε το αναλυτικό προφίλ του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. εδώ

 

ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ  Κ.Ε.Κ.  ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  Α.Ε  με έδρα τη Λάρισα, διατηρεί μόνιμα (από το 1995) πιστοποιημένο παράρτημα στα Ιωάννινα.
Οι 2 μόνιμες πιστοποιημένες δομές στις αντίστοιχες περιφέρειες έχουν δυναμικότητα 263 ατόμων. Συνολικά,  οι εγκαταστάσεις του καλύπτουν 1.039 τ.μ. και περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια πληροφορικής, εργαστήρια τεχνικών επαγγελμάτων, χώρους διαλειμμάτων – κυλικεία,  χώρους εκδηλώσεων κλπ.

Αναλυτικότερα:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

 • εγκαταστάσεις 793,17 τ.μ.
 • Δυναμικότητα: 174 θέσεις κατάρτισης
 • Αίθουσες διδασκαλίας: 4, με δυναμικότητα 99 ατόμων και
 • εργαστήρια πληροφορικής: 3, με δυναμικότητα 75 ατόμων
 • βαθμολογία ΕΚΕΠΙΣ: 83,44

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν:

 • Αίθουσες με άριστο φυσικό και τεχνητό φωτισμό και ψύξη/ θέρμανση.
 • Εργονομική διάταξη καθισμάτων σε σχήμα U ή C με άριστη οπτική επαφή για όλους προς το πίνακα και τον εισηγητή
 • Άριστη πρόσβαση στη δομή, την αίθουσα και τους χώρους υγιεινής σε άτομα με κινητικές ή άλλες μειονεξίες.
 • Ειδικοί χώροι υγιεινής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Σύνδεση με μέσα μαζικής μεταφοράς (συχνότητα δρομολογίων κάθε 10’)
 • Ύπαρξη οργανωμένου κυλικείου και φαρμακείου,
 • ξεχωριστά γραφεία για χρήση των εκπαιδευτών
 • χώρο ελεύθερης πρόσβασης στο  internet και αυτοεκπαίδευσης για τους καταρτιζόμενους για εξάσκηση πέραν των ωρών διδασκαλίας
 • Υλικά : μαρκαδόροι πίνακα, χαρτί εκτύπωσης, μπλοκ σημειώσεων, γραφική ύλη,  cd-rom  κλπ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Κάθε πιστοποιημένη αίθουσα πληροφορικής διαθέτει:
 • 21 Η/Υ σε δίκτυο (Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo, 2,80 GHz, Μνήμη: 2,00 GB, Σκληρός δίσκος 300 GB, Κάρτα γραφικών  G FORCE 9400 GT)
 • Εκτυπωτές  (Inkjet, laser έγχρωμοι και ασπρόμαυροι)
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Data projector
 • Wi-fi

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

 • εγκαταστάσεις 245,85 τ.μ.
 • Δυναμικότητα: 89 θέσεις κατάρτισης
 • Αίθουσες διδασκαλίας: 2, με δυναμικότητα 42 ατόμων και
 • εργαστήρια πληροφορικής: 2, με δυναμικότητα 47 ατόμων
 • βαθμολογία ΕΚΕΠΙΣ: 83,44

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν:

 • Αίθουσες με άριστο φυσικό και τεχνητό φωτισμό και ψύξη/ θέρμανση.
 • Εργονομική διάταξη καθισμάτων σε σχήμα U ή C με άριστη οπτική επαφή για όλους προς το πίνακα και τον εισηγητή
 • Άριστη πρόσβαση στη δομή, την αίθουσα και τους χώρους υγιεινής σε άτομα με κινητικές ή άλλες μειονεξίες.
 • Ειδικοί χώροι υγιεινής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
 • Σύνδεση με μέσα μαζικής μεταφοράς (συχνότητα δρομολογίων κάθε 10’)
 • Ύπαρξη οργανωμένου κυλικείου και φαρμακείου,
 • ξεχωριστά γραφεία για χρήση των εκπαιδευτών
 • χώρο ελεύθερης πρόσβασης στο  internet και αυτοεκπαίδευσης για τους καταρτιζόμενους για εξάσκηση πέραν των ωρών διδασκαλίας
 • Υλικά : μαρκαδόροι πίνακα, χαρτί εκτύπωσης, μπλοκ σημειώσεων, γραφική ύλη,  cd-rom  κλπ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κάθε πιστοποιημένη αίθουσα πληροφορικής διαθέτει:

 • 21 Η/Υ σε δίκτυο (Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo, 2,80 GHz, Μνήμη: 2,00 GB, Σκληρός δίσκος 300 GB, Κάρτα γραφικών  G FORCE 9400 GT)
 • Εκτυπωτές  (Inkjet, laser έγχρωμοι και ασπρόμαυροι)
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Data projector
 • Wi-fi


ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία  που  δηλώνονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. και ο ΟΑΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

Ανάλογα με την εξειδίκευση των θεματικών τους ενοτήτων τα προγράμματα διακρίνονται σε τρεις Τύπους,  ως εξής:

ΤΥΠΟΣ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις δεδομένων)
Περισσότερα….

ΤΥΠΟΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Παρουσιάσεις)
Περισσότερα….

ΤΥΠΟΣ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων, Παρουσιάσεις)
Περισσότερα…. 

 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ (ΤΥΠΟΣ 1, ΤΥΠΟΣ 2, ΤΥΠΟΣ 3) προσφέρουν:

 • 100 ώρες κατάρτισης στα εργαστήρια πληροφορικής του ΚΕΚ από πιστοποιημένους εκπαιδευτές
 • 50 ώρες ελεύθερης αυτοεκπαίδευσης για εξάσκηση στα εργαστήρια του ΚΕΚ.
 • Επιπλέον, ο κάθε καταρτιζόμενος θα έχει πρόσβαση διαρκείας 120 ωρών σε πλατφόρμα τηλεκατάρτισης ,για εξάσκηση σε όλες τις ενότητες, από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο internet.
 • Εξετάσεις πιστοποίησης για τη λήψη του αντίστοιχου, για κάθε Τύπο προγράμματος,  πιστοποιητικού (με δικαίωμα επιπλέον μίας επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας)
 • Το κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση εντός 60 ημερών (μαθήματα και εξετάσεις).  Η διαμόρφωση του τελικού ωρολογίου προγράμματος θα γίνεται πριν την έναρξη του κάθε τμήματος, σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες,  με τον περιορισμό των 60 ημερών ανώτατης διάρκειας.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

 • Αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα : στο κάθε τμήμα μπορούν να συμμετέχουν από 10 (το λιγότερο) έως 20 (το ανώτερο) άτομα.
 •  Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:

Σε κάθε τμήμα κατάρτισης μπορεί να συμμετέχουν:
Α.   όλοι οι άνεργοι που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων του ΟΑΕΔ και είναι κάτοχοι επιταγής κατάρτισης (training voucher), έτσι όπως έχει ανακοινωθεί στους τελικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα  (http://www.voucher.gov.gr)
Β.  όλοι οι ενδιαφερόμενοι, άνεργοι ή μη, να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης και να αποκτήσουν τον αντίστοιχο πιστοποιημένο τίτλο βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής

 

ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Τα πιστοποιητικά που παρέχονται πληρούν τις  απαιτήσεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των  Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν πιστοποιηθεί από τον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ως Αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
Δείτε αναλυτικά τα πιστοποιητικά ανά συνεργαζόμενο φορέα πιστοποίησης

 • Vellum Global Educational Services Περισσότερα…. 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Vellum Global Educational Services ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητών, φοιτητών, ανέργων και εργαζομένων.
Είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του τμήματος Διεθνών Εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge (University of Cambridge International Examinations) για τα πιστοποιητικά πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η Vellum Global Educational Services είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και από το 2006 είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης στην πληροφορική έχει αναπτύξει πιστοποιημένα προγράμματα για εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής και πιστοποιήσεις εκπαιδευτών πληροφορικής.

Η Vellum Global Educational Services συνεργάζεται σήμερα με περισσότερα από 600 επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια εξεταστικά κέντρα (Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σε ολόκληρη τη Ελλάδα. Στη Vellum εργάζονται περισσότεροι από 30 νέοι επιστήμονες στο χώρο της πληροφορικής, της εκπαίδευσης εκπαιδευτών και του σύγχρονου Management.

Πιστοποιητικό International Diploma in IT Skills Standard

Είναι βασισμένο στο σύγχρονο λογισμικό και πληρεί τις απαιτήσεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των  Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Γ/4516/2006 απόφαση ως Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά International Diploma in IT skills Standard γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το υψηλό επίπεδο των γνώσεων και των διαδικασιών εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

www.vellum.org.gr/

 • ECDL HELLAS Περισσότερα…. 

ECDL Core (M1-M7)

To ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. To ECDL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου. Για να αποκτήσετε το ECDL Core πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τα επτά (7) tests που απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:
1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
3. Επεξεργασία Κειμένου
4. Υπολογιστικά Φύλλα
5. Χρήση Βάσεων Δεδομένων
6. Παρουσιάσεις
7. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία
Το ECDL Progress πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες του ECDL Core χωριστά.   http://www.ecdl.gr/el/Pages/home.aspx  

 •  ACTA CERTIFIED COMPUTER USER - CCU

http://www.acta.edu.gr/acta/certifications/ccu.php

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Είμαι άνεργος κάτοχος ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) … εδώ…
 • ΔΕΝ είμαι άνεργος κάτοχος επιταγής κατάρτισης … εδώ…

 

Επιλογή Γλώσσας

Φόρμα Σύνδεσης